| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Vlada Republike Srbije je, 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce svih vrsta nacionalnih pasoša, izuzev putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, koji imaju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovom odlukom, gore pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez prethodne molbe za vizu, ući, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji do 90 dana tokom šestomesečnog perioda, ali ne prekoračujući datum isteka navedenih viza ili dozvole boravka.

Postoji mogućnost da strani državljani uđu u Republiku Srbiju sa dva pasoša, npr. zastareli nacionalni pasoš sa važećom vizom ili dozvolom boravka i važeći nacionalni pasoš bez važeće vize ili boravišne dozvole.

Strani državljani, koji imaju dozvolu boravka u obliku posebne kartice (ne nalepnice koja je zalepljena na njihovom pasošu), moraju da podnesu svoj važeći pasoš prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Proverite ovde da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Vrste viza koje se izdaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:

 • viza za kraći boravak (viza C)
 • viza za duži boravak (viza D)

VIZA C (viza za boravak do 90 dana)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

VIZA D (viza za duži boravak)

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Viza D se izdaje stranom državljanu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Stranac koji uđe u Republiku Srbiju bez vize a po osnovu Odluke o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju važeću šengensku, vizu, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih država članica ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju dozvolu boravka u zemljama šengenskog prostora, EU ili Sjedinjenim Američkim Državama, ne može da podnosi zahtev za privremeni boravak u Srbiji, odnosno ukoliko namerava da podnese zahtev za privremeni boravak, neophodno je da najpre podnese zahtev za vizu D (za duži boravak) koja omogućava regulisanje privremenog boravka po dolasku u Srbiju.

Opšti uslovi za izdavanje vize:

 1. važeći pasoš (pacoš mora biti važeći najmanje 90 dana nakon nameravanog datuma odlaska iz R. Srbije, koji sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice i koji je izdat u poslednjih 10 godina);
 2. pozivno pismo:
        - za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije;
        - za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
        - za turističku posetu - potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 3. popunjen obrazac zahteva za vizu - (PDF);
 4. fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 5. rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 6. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 7. zdravstveno osiguranje;
 8. taksa za izdavanje vize.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni.

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Razlozi boravka u Srbiji i dokumenta koja je potrebno podneti:

ZAPOŠLjAVANjE:

• ugovor u radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Republici Srbiji;
• izvod o registraciji pravnog lica, privrednog duštva, sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u Republici Srbiji.

ŠKOLOVANjE, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD, STRUČNA PRAKSA:

• potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu. U slučaju naučno-istraživačkog rada, zaključen ugovor sa naučno-istraživačkom organizacojom;
• izvod o registraciji obrazovne ustanove kao pravnog lica u Republici Srbiji.

SPAJANjE PORODICE:

• kada je supružnik državljanin Republike Srbije: izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije, ne stariji od šest meseci;
• U slučaju vanbračne zajednice sa državljaninom Republike Srbije: uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete – izvod iz matične knjige rođenih za dete.

OBAVLjANjE VERSKE SLUŽBE:

• izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji;
• ugovor o radu ili pismo crkve ili verske zajednice kojim se potvrđuje da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

LEČENjE ILI MEDICINSKA NEGA:

• dopis zdravstvene ustanove u Republici Srbiji kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
• rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji;
• rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji.

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:

• izvod iz lista nepokrtenosti (vlasnički list);
• overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu;
• ostavinsko rešenje ili sudska presuda o naslednom pravu.

Napomena: Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON LINE aplikacija za podnošenje zahteva za vize tipa D
ON LINE апликација за подношење захтева за визе типа Д
Placanje takse za vize
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari