| |     latinica | english  
Насловна
Визе

Документа за визу

  1. попуњен образац захтева за визу
  2. важећа путна исправа
  3. фотографија у боји величине 3,5 х 4,5 цм
  4. ако је у питању посета – позивно писмо:
    • позивар је физичко лице, потпис треба да буде оверен код надлежног органа (образац )
    • позивар је правно лице – писмо треба да садржи потпис овлашћеног лица и печат фирме (образац )
  5. ако је у питању туристички боравак – туристички ваучер и итинерер путовања

Конзул може да тражи и додатну документацију као што је доказ о новчаним средствима, потврда о здравственом осигурању, писмо подршке фирме у којој ради уколико се ради о пословној посети, и др.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON LINE апликација за подношење захтева за визе типа Д
Визе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари