| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Услови за визу

 

Влада Републике Србије je, 30. октобра 2014. године, усвојила Одлуку о безвизном уласку у Републику Србију за носиоце страних националних пасоша који имају важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава, као и за носиоце страних националних пасоша који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама.

Овом одлуком, горе поменуте категорије страних држављана могу, без претходне молбе за визу, ући, транзитирати и боравити у Републици Србији до 90 дана током шестомесечног периода, али не прекорачујући датум истека наведених виза или дозволе боравка.

Постоји могућност да страни држављани уђу у Републику Србију са два пасоша, нпр. застарели национални пасош са важећом визом или дозволом боравка и важећи национални пасош без важеће визе или боравишне дозволе.

Страни држављани, који имају дозволу боравка у облику посебне картице (не налепнице која је залепљена на њиховом пасошу), морају да поднесу свој важећи пасош приликом уласка на територију Републике Србије.

Проверите овде да ли Вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Захтев за визу се подноси у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Врсте виза које се издају у дипломатско-конзуларним представништвима:

 • виза за краћи боравак (виза Ц)
 • виза за дужи боравак (виза Д)

ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

Виза за краћи боравак је одобрење за улазак у Републику Србију, транзит преко територије Републике Србије или боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак се издаје за један, два или више улазака у Републику Србију.
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.

ВИЗА Д (виза за дужи боравак)

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана.

Виза Д се издаје страном држављану коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.

Странац који уђе у Републику Србију без визе а по основу Одлуке о безвизном уласку у Републику Србију за носиоце страних националних пасоша који имају важећу шенгенску, визу, Уједињеног Краљевства и других држава чланица или визу Сједињених Америчких Држава, као и за носиоце страних националних пасоша који имају дозволу боравка у земљама шенгенског простора, ЕУ или Сједињеним Америчким Државама, не може да подноси захтев за привремени боравак у Србији, односно уколико намерава да поднесе захтев за привремени боравак, неопходно је да најпре поднесе захтев за визу Д (за дужи боравак) која омогућава регулисање привременог боравка по доласку у Србију.

Општи услови за издавање визе:

 1. важећи пасош (паcош мора бити важећи најмање 90 дана након намераваног датума одласка из Р. Србије, који садржи најмање две узастопне празне странице и који је издат у последњих 10 година);
 2. позивно писмо:
        - за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије;
        - за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији;
        - за туристичку посету - потврда туристичке агенције о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати);
 3. попуњен образац захтева за визу - (PDF);
 4. фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм);
 5. резервација повратне карте или итинирер (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);
 6. доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији;
 7. здравствено осигурање;
 8. такса за издавање визе.

За издавање транзитне визе потребно је поседовање визе државе у коју се улази после транзита кроз Србију. Уколико виза за ту државу није потребна, неопходно је пружити други доказ о сврси путовања у дату земљу.

Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије задржавају право да затраже додатну документацију приликом подношења захтева за визу. Непотпуни захтеви за визу неће бити прихваћени.

За више информација у вези са издавањем виза потребно је контактирати најближе дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.

Разлози боравка у Србији и документа која је потребно поднети:

ЗАПОШЉАВАЊЕ:

• уговор у раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији;
• извод о регистрацији правног лица, привредног душтва, спортског клуба или савеза или предузетника у Републици Србији.

ШКОЛОВАЊЕ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, СТРУЧНА ПРАКСА:

• потврда о упису у образовну установу. У случају научно-истраживачког рада, закључен уговор са научно-истраживачком организацојом;
• извод о регистрацији образовне установе као правног лица у Републици Србији.

СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ:

• када је супружник држављанин Републике Србије: извод из матичне књиге венчаних издат од стране надлежног органа Републике Србије, не старији од шест месеци;
• У случају ванбрачне заједнице са држављанином Републике Србије: уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете – извод из матичне књиге рођених за дете.

ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ:

• извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Републици Србији;
• уговор о раду или писмо цркве или верске заједнице којим се потврђује да је странац ангажован као свештеник или верски службеник.

ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:

• допис здравствене установе у Републици Србији којим се наводи место и потребан период лечења;
• решење о регистрацији здравствене установе у Републици Србији;
• решење о регистрацији установе социјалне заштите у Републици Србији.

ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:

• извод из листа непокртености (власнички лист);
• оверен купопродајни уговор или уговор о поклону;
• оставинско решење или судска пресуда о наследном праву.

Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

За додатна обавештења, молимо обратите се надлежном дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON LINE апликација за подношење захтева за визе типа Д
Визе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари