| |     latinica | english  
Насловна
Царина

Царина

Информације и најчешћа питања о царинским формалностима приликом уласка у Републику Србију можете наћи овде.

Царинскa потврдa

Дипломатско-конзуларна представништва издају потврду потребну ради увоза предмета за домаћинство без плаћања царине.

На потврду имају право држављани Републике Србије који су провели непрекидно на раду у иностранству најмање две године. Лица која су провела на раду у иностранству до десет гoдина ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства до укупне вредности од 20.000 евра. Лица која су провела на раду у иностранству преко десет година ослобођени од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства без ограничења у укупној вредности.

Боравак у иностранству није основ за стицање права на бесцарински увоз. Потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Републику Србију и важи годину дана од дана издавања.

За издавање царинске потврде потребно је обратити се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у земљи боравка.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON LINE апликација за подношење захтева за визе типа Д
Визе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари